Posted in curriculum

การจัดการเรียนแบบมีผู้รับรองหลักสูตร

 

การจัดการเรียนแบบมีผู้รับรองหลักสูตร หรือ โรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูล
( Umbrella and Satellite Schools ) คืออะไร

การจัดการเรียนการสอนในระบบโฮมสคูลมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดการสอนตามแนวความเขื่อ Faith-Based Homeschool, Electric Homeschooling, Thematic Units, Secular Homeschools, Christian Homeschool choices, Charter Schools & Cooperatives, Cooperatives as Alternatives, Teaching in a Cooperative, Independent Study Programs,
และที่กำลังนิยมในปัจจุบันคือ Umbrella and Satellite Schools

วันนี้ดิฉันจะขอพูดเรื่องการจัดการสอนแบบ Umbrella and Sattelite Schools เพราะมีแฟนเพจหลายท่านส่งคำถามมามากที่สุด

ดิฉันพยายามค้นหาคำจำกัดความของการสอนแบบ Umbrella เป็นภาษาไทย แต่ค้นหาไม่เจอ ถ้าแปลแบบไม่คิดมาก ก็แปลว่า หลักสูตรร่ม หรือหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของโรงเรียนที่รับรองหลักสูตรอย่างถูกกฏหมาย เพื่อความเข้าใจโดยง่าย ดิฉันจะขอคิดคำเรียกขึ้นมาใหม่คือ การจัดการเรียนแบบมีผู้รับรองหลักสูตร หรือ โรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูล

ผู้รับรองอาจจะเป็นโรงเรียนคริสตจักรหรือโรงเรียนเอกชนที่ครอบครัวเลือกที่จะให้ความรู้แก่เด็กของพวกเขาที่บ้าน ครอบครัวโฮมสคูลเลือกการสอนแบบนี้แทนการเขียนหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาเอง (ที่อิงหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลของพวกเขา) ครอบครัวโฮมสคูลต้องให้ข้อมูลการศึกษาของบุตรหลานกับโรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูล (เช่น บันทึกการเรียนแต่ละวิชา ว่า วันไหนเรียนอะไร สอบบทไหนบ้าง เรียนจบวิชาวันไหน ) แต่ไม่ได้ทำแบบระบบโรงเรียนของรัฐที่ต้องมีการประเมินผลประจำปี หากผู้ปกครองต้องการวัดระดับความสามารถของลูก ผู้ปกครองสามารถสมัครสอบวัดระดับความรู้ได้จากออนไลน์ เช่น *การวัดระดับการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนีย California Achievement Test (CAT)* (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมช่วงท้ายบทความ)
เมื่อนักเรียนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูล พวกเขาจะถือว่ากำลังเรียนอยู่กับโรงเรียนเอกชน, ไม่ใช่นักเรียนโฮมสคูล ถึงแม้ว่าพวกเขากำลังเรียนอยู่ที่บ้านก็ตาม

โรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูลมีอยู่หลายแห่งทั่วโลก จะช่วยให้คุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนของการศึกษาภาคบังคับของรัฐ ไม่มีอาคารเรียนจริง เป็นระบบการเรียนแบบทางไกล ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าจะเลือกหนังสือเล่มไหนที่ใช้สอนลูก ๆ ของคุณ โรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูลเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องบันทึกข้อมูลและสถานะการเรียนเพื่อทำให้ถูกกฎหมาย ให้ข้อมูล ตามความเป็นจริง เช่น ที่โรงเรียน Christian Liberty, ดิฉันต้องกรอกข้อมูลในใบ R&I Sheet (ใบประเมินรายงานการเรียน)บันทึกวันที่สอน ระบุวันที่สอบย่อย-สอบใหญ่ ลงคะแนนเก็บสะสม ประเมินผลการเรียน ลงลายมือชื่อผู้สอน อาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือติวเตอร์ที่จ้างมาสอน คุณต้องส่งใบ R&I Sheetกลับไปเมื่อเรียนวิชานั้นๆเสร็จแล้ว และทางโรงเรียนจะประเมินคะแนนสอบและออกเกรดให้

ต้องเลือกหนังสืออะไรบ้าง?

14086402_1808662139366382_8494659297426121858_o

โรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูลจะเสนอหนังสือเรียนแบบเต็มรูปแบบ คือ ทางโรงเรียนจะจัดวิชาและหนังสือให้ ผู้ปกครองแค่จ่ายค่าเรียนตามราคาแพคเกจ ผู้ปกครองสามารถเลือกหนังสือเรียนได้เอง เช่น วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจะมีตัวเลือกหลายสำนักพิมพ์ ผู้ปกครองอาจจะพิจารณาเลือกเล่มที่คิดว่าเหมาะกับลูกที่สุด (แล้วแต่ความถนัดและความสนใจของลูก) ผู้ปกครองสามารถเลือกเรียนกี่วิชาก็ได้ แต่ถ้าต้องการให้ลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ต้องลงวิชาบังคับตามหลักสูตรที่จะสามารถจบหลักสูตรมัธยมปลายได้ แต่บางครอบครัวให้ลูกสอบวัดระดับ GED หรือ IELTS อันนี้หาอ่านในบทความเก่าได้ที่นี่ค่ะ

http://www.oknation.net/blog/dekhomeschool/2013/…/17/entry-1

ครอบครัวโฮมสคูลมือใหม่ แรกๆ จะรู้สึกมึนงง เลือกหนังสือไม่ถูก ไม่รู้จะใช้เล่มไหนดี วิธีแก้ไขคือ ให้เข้าไปที่เว็บไซด์ของหนังสือเล่มที่สนใจ เพื่อหาข้อมูลว่าหนังสือเรียนมีหัวข้อและเนื้อหาอะไรบ้าง จากนั้นค่อยๆ เปรียบเทียบแต่ละสำนักพิมพ์ก่อนตัดสินใจ

โรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูลบางแห่งมีข้อเสนอที่แตกต่างกันไป เช่น จัดทัศนศึกษา ให้ทุนการศึกษา ออกใบรายงานผลการเรียน ออกใบประกาศนียบัตร บางแห่งเสนอหลักสูตรเต็ม มาแบบแพ็คเกจเต็มๆ บางแห่งมีสถานที่อยู่จริงๆ เช่น โรงเรียนที่ดิฉันลงทะเบียนให้ลูกๆ มีสถานที่อยุู่จริงที่รัฐ Illinois มีทั้งโรงเรียนปกติที่รัฐ Illinois และรัฐ Hawaii, และมีหลักสูตรโฮมสคูลแบบทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วโลก ออกใบทรานสคริปต์และจัดงานรับใบประกาศนียบัตรหลังจบการศึกษา ในขณะที่บางแห่งจำเป็นต้องให้คุณแบ่งปันความเชื่อเดียวกัน ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนกับโรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูลใดๆ คุณต้องแน่ใจก่อนว่า คุณกับโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกัน

สรุปสิ่งที่คุณจะได้รับจากโรงเรียนที่รับรองหลักสูตรโฮมสคูล มีดังนี้

จัดหลักสูตรการศึกษาที่ถูกต้องตามข้อกำหนดตามกฏหมายของแต่ละท้องถิ่น
ออกใบรายงานผลการเรียน
บันทึกการเรียนการสอน
จัดโปรแกรมทัศนศึกษา, กิจกรรมชมรม, ประกวดการอ่าน
ออกบัตรนักเรียน (ซึ่งอาจจะนำไปเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าของโรงเรียน)

ข้อมูลเพิ่มเติม *การวัดระดับการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนีย California Achievement Test (CAT)
จัดสอบเฉพาะนักเรียน เกรด 4 – 12 เท่านั้น เกรด 1-3 ไม่ต้องสอบ ค่าสอบจะอยู่ที่ราคาเฉลี่ย $25-$29 แล้วแต่ตัวแทนจัดสอบจะกำหนดราคา มีให้เลือกแบบสอบออนไลน์ กับ ข้อสอบแบบกระดาษ
วิชาที่สอบมีดังนี้
Vocabulary
Comprehension
Language Mechanics
Language Expression
Math Computation
Math Concept and Applications
*******************************************************

ลิขสิทธิ์บทความเป็นของ เพจ Dekhomeschool คัดลอกหรือเผยแพร่เนื้อหากรุณาใส่เครดิตให้ด้วยค่ะ